GC2-125Mô tả chung

Mô tả chi tiết


Dùng cho các xe điện, xe Golf như Clubcar, Yamaha, Sanyo, EZGO... - Dùng cho các xe trà sàn, xe vệ sinh công nghiệp - Dùng cho các xe thang nâng người, xe nâng hàng....